Plommer Lutro gard i Hardanger

480 ml

Beskrivelse

Nydeleg til is, krem eller ost.

Plommene er hermetiserte på gamle måten og er utan konserveringsmiddel.

Dette gjer at vitaminer og farge vert godt bevart.