Lam bakskank

kr 198.00 kg

Frysevare -18C

 

 

 

Produktpris

Beskrivelse

Skanken fra lamelår

Wu 451312